Ens. Música, Teatre i Dansa

RESOLUCIÓ EDU/356/2020, de 10 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2020-2021
RESOLUCIÓ EDU/517/2019, de 28 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2019-2020
RESOLUCIÓ EDU/354/2019, d'11 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2019-2020.
RESOLUCIÓ EDU/356/2019, d'11 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2019-2020
RESOLUCIÓ ENS/330/2018, de 26 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2018-2019
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Ensenyaments de música de grau professional
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Ensenyaments de dansa de grau professional
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa
Número de visites avui: -