Llei FQP Catalunya

ACORD GOV/153/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableix la composició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.
Per la retirada i derogació de la Llei de formació i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC)
Per la retirada i derogació de la Llei de formació i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC)
Legislació i documentació respecte la Formació Professional Inclusiva
Votació de la moció del PSC sobre el desplegament de la Llei de Formació i Qualificació Professionals
Moció 42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
Resum de les trobades de USTEC·STEs (IAC) amb Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Ensenyament i responsables d’Ensenyament d’organitzacions polítiques respecte l'adscripció de l'Agència Pública de la Formació i Qualificació professionals
Mocions a Ajuntaments del Manifest adscripció Agència Pública de la Formació i Qualificació Professionals al Departament d'Ensenyament
Adhessions de les juntes de Personal al Manifest adscripció Agència Pública de la Formació i Qualificació Professionals al Departament d'Ensenyament
Manifest adscripció Agència Pública de la Formació i Qualificació Professionals al Departament d'Ensenyament
ACORD GOV/143/2015, d'1 de setembre, pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 10/2015,
del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
Eina sindical d'informació 472: Cal aquesta Llei de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya?
Full informatiu 303: Per una Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals adscrita al Departament d'Ensenyament
Número de visites avui: -