Prog. de Formació i Inserció

RESOLUCIÓ EDU/2638/2020, de 26 d'octubre, relativa als efectes de la superació dels programes de formació i inserció.
Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Programes de formació i inserció: desenvolupament i aplicació
RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016
Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2014-2015
RESOLUCIÓ ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial.
RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015
Número de visites avui: -