Portaveu nacional

portaveu@sindicat.net

Iolanda Segura Corrales

Secretari d’Acció Sindical

andreumumbru@sindicat.net

Andreu Mumbrú Fuxet

Secretari de Política Educativa

marc@sindicat.net

Marc Martínez Aroca

Secretària de Relacions

laiagirona@sindicat.net

Laia Rispau Osanz

Secretari d’Organització

lleida@sindicat.net

Francesc Arbiol

Barcelona

joanseb@sindicat.net

Joan Sebastià Jordana

Girona

joangirona@sindicat.net

Joan Bolaño

Lleida

lleida@sindicat.net

Marta March

Tarragona

atarragona@sindicat.net

Marta Vives