Portaveu.
Delegada de Salut.

lleida@sindicat.net

Rosa Aguilà

Primària.
Moviments Socials.

lleida@sindicat.net

Jaume Añe

Primària.
Secretari Nacional d’Organització.

lleida@sindicat.net

Francesc Arbiol

Escola Rural.
Delegada de Salut.

lleida@sindicat.net

Àngels Martínez

Secundària.
Delegada de Salut.

lleida@sindicat.net

Laura Mòdol

Formació Professional.
Informàtic.

lleida@sindicat.net

Maurici Mòdol

Primària.
Coordinadora territorial.

lleida@sindicat.net

Clàudia Mòdol

Formació Professional.
Assessoria Jurídica.

lleida@sindicat.net

Ramon Pedro Roy

Primària.
Inclusiva.

lleida@sindicat.net

Mireia Subirà

Primària.
Delegada de Salut.

lleida@sindicat.net

Maite Giné

Personal Laboral Lleida.

laboralslleida@sindicat.net

Roser Martínez