Comunicat d'USTEC·STES (IAC) sobre els desacords en les propostes de plantilles pel que fa als centres que imparteixen formació professional

Hem rebut informació que, segons càlculs dels mateixos centres, a diversos centres de Formació Professional la proposta inicial de plantilles del Departament d’Ensenyament per al curs 17-18 no cobreix la totalitat de les millores contemplades a la resolució sobre els criteris de confecció de plantilles. I en algun cas aquesta dotació és menor que la plantilla del curs 16-17.

USTEC·STEs sempre ha defensat que la Formació Professional es mantingui adscrita al Departament d’Ensenyament i, per tant, exigim que el Departament doti els centres dels i les professionals necessari/es per millorar la qualitat d’aquesta etapa educativa. En cap cas acceptem que es perdin hores lectives d’atenció a l’alumnat, desdoblaments i hores de coordinació respecte al curs que ara acaba. Tampoc no acceptarem cap reducció de grups i oferta educativa pública.

En la Mesa Sectorial del passat dia 16 de juny, USTEC·STEs va exigir que es tractés aquesta problemàtica, i la  resposta de l’Administració fou que s'estan revisant els desdoblaments en funció de la diferència del resultat final de la preinscripció i matrícula. També informà que les direccions dels centres han d'estar pendents de les reduccions per a càrrecs directius perquè es cobreixin amb professorat d'ESO i batxillerat. Si algun membre de l’equip directiu és professor/a d'FP, la direcció ha de canviar la dotació corresponent a l’ESO/Batxillerat i demanar la corresponent especialitat d'FP.

Número de visites avui: -