Com ja dèiem al full d'inici de curs:

Cal equiparar salarialment el professorat tècnic i el de secundària. Amb aquest objectiu, USTEC-STEs (IAC) ha iniciat un procediment administratiu la finalitat del qual és exigir al Departament la immediata regulació de l’equiparació laboral i retributiva dels dos cossos docents perquè entenem que A IGUAL TREBALL, IGUAL SALARI I IGUAL CONDICIONS LABORALS.

 

Número de visites avui: 4