Sessions d’assessoraments d’oposicions 2023-2024 per a persones afiliades

Què farem? En aquests assessoraments es treballaran bàsicament aspectes relacionats amb l’elaboració i defensa de la programació i les situacions d’aprenentatge, es donaran consells per fer front al supòsit pràctic i del procés general de les oposicions.

On i quan? Es tracta d’unes sessions d’assessorament d’unes 20 hores. Podeu consultar els diferents assessoraments, amb dates, horari i lloc als apartats dels diferents territoris que trobareu més avall.

Inscripció: La inscripció es pot fer fins el 31 de gener. Només pots inscriure’t a un assessorament. La població cal que sigui el territori al qual estàs inscrit/a com a afiliat/da.

Ordre d’assignació de places: L’ordre per assignar les places serà, en primer lloc, l’afiliació anterior al juny del 2023; en segon lloc, l’afiliació entre el juny del 2023 i l’actualitat, i, en darrer lloc, les persones no afiliades amb la condició d’afiliar-se almenys un any.

Observacions: El nombre de places totals per a cada assessorament és de 30 persones. Un cop superat aquest nombre, es passa a la llista d’espera i es proposa la possibilitat de canviar de lloc. Si no hi ha un mínim de 15 inscrits a algun grup, es poden unificar grups (si és possible) o pot ser que l’assessorament per aquell grup es cancel·li. Per tal de reservar la plaça, es girarà una quota extraordinària de 10€.

Fes la inscripció: seguint les instruccions del teu territori.

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament UE 2016/679) i amb l’LOPD-GDD 3/2018, autoritzo el sindicat USTEC·STEs (IAC) a utilitzar les meves dades de contacte per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de treball. També autoritzo USTEC·STEs (IAC) per fer ús de les meves dades bancàries per a les gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals. No obstant això, podràs exercir en qualsevol moment els teus drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, a l’oblit o de limitació del tractament, mitjançant el correu electrònic protecciodades@sindicat.net, indicant clarament a la teva sol·licitud quin o quins drets vols exercir.