DOGC Itineraris Formatius Específics DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. A l'article 21 es parla de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a la formació professional inicial i als ensenyaments de règim especial.
Immersió
Vaga feminista USTEC
segregació i llengua
Subvencions segregació
Guatemala
Llibertat_presos_politics